Speak Swahili!
     
                        HomeClean Water  Food Relief Medical Education About UsDonate  

 

 

 

·         How are you? = Habari gani

·         Fine (response) = Nzuri

·         Goodbye = Kwa heri / Kwa herini (more than one peson)

·         See You Later = Tutaonana

·         Nice to meet you = Nafurahi kukuona

·         Goodnight = Lala salama

Civilities

·         Yes = Ndiyo

·         No = Hapana

·         Thank you = Asante

·         Thank you very much = Asante sana

·         Please = Tafadhali

·         OK = Sawa

·         Excuse me = Samahani

·         You're Welcome = Starehe

·         Can you help me? = Tafadhali, naomba msaada

·         What is your name? = Jina lako nani?

·         My name is = Jina langu ni ...

·         Where are you from? = Unatoka wapi?

·         I'm from .. = Natokea ...

·         May I take a picture? = Naomba kupiga picha

·         Do you speak English? = Unasema kiingereza?

·         Do you speak Swahili? = Unasema Kiswahili?

·         Just a little bit = Kidogo tu!

·         How do you say in Swahili? = Unasemaje ... kwa Kiswahili

·         I don't understand = Sielewi

·         Friend = Rafiki

Getting Around

·         Where is the ... = ni wapi ...

·         Airport = uwanja wa ndege

·         Bus station = stesheni ya basi

·         Bus stop = bas stendi

·         Taxi stand = stendi ya teksi

·         Train Station = stesheni ya treni

·         Bank = benki

·         Market = soko

·         Police station = kituo cha polisi

·         Post Office = posta

·         Tourist Office = ofisi ya watali

·         Toilet/bathroom = choo

·         What time is the ... leaving? = inaondoka saa ... ngapi?

·         Bus = basi

·         Minibus = matatu (Kenya); dalla dalla (Tanzania)

·         Plane = ndege

·         Train = treni/gari la moshi

·         Is there a bus going to ...? = Kuna basi ya ...?

·         I'd like to buy a ticket = Nataka kununua tikiti

·         Is it near = Ni karibu?

·         Is it far = Ni mbali

·         There = huko

·         Over there = pale

·         Ticket = tikiti

·         Where are you going? = Unakwenda wapi?

·         How much is the fare? = Nauli ni kiasi gani?

·         Hotel = hoteli

·         Room = chumba

·         Reservation = akiba

·         Are there any vacancies for tonight? = Mna nafasi leo usiko? (Kenya: Iko nafasi leo usiku?)

·         No vacancies = Hamna nafasi. (Kenya: Hakuna nafasi)

·         How much is it per night? = ni bei gani kwa usiku?

·         Mosquito net = chandalua

Days and Numbers

·         Today = leo

·         Tomorrow = kesho

·         Yesterday = jana

·         Now = sasa

·         Later = baadaye

·         Every day = kila siku

·

 

Food and Drinks

·         I'd like = nataka ...

·         Food = chakula

·         Hot/cold = ya moto/baridi

·         Water = maji

·         Hot water = maji ya moto

·         Drinking water = maji ya kunywa

·         Soda (soft drinks) = soda

·         Beer = bia

·         Milk = maziwa

·         Meat = nyama

·         Chicken = nyama kuku

·         Fish = sumaki

·         Beef = nyama ng'ombe

·         Fruit = matunda

·         Vegetables = mboga

Health

·         Where can I find a ... = Naweza kupata ... wapi?

·         Doctor = daktari/mganga

·         Hospital = hospitali

·         Medical Center = matibabu

·         I'm sick = mimi ni mgonjwa

·         I need a doctor = nataka kuona daktari

·         It hurts here = naumwa hapa

·         Fever = homa

·         Malaria = melaria

·         Headache = umwa kichwa

·         Diarrhoea = harisha/endesha

·         Vomiting = tapika

·         Medicine = dawa

Animals

·         Animal = wanyama

·         Buffalo = Nyati / Mbogo

·         Cheetah = Duma / Chita

·         Cow = N'gombe

·         Elephant = Tembo / Ndovuh

·         Giraffe = Twiga

·         Goat = Mbuzi

·         Hippo = Kiboko

·         Hyena = Fisi

·         Leopard = Chui

·         Lion = Simba

·         Rhino = Kifaru

·         Warthog = Ngiri

·         Wildebeest = Nyumbu

·         Zebra = Punda milia

  1 = moja

·         2 = mbili

·         3 = tatu

·         4 = nne

·         5 = tano

·         6 = sita

·         7 = saba

·         8 = nane

·         9 = tisa

·         10 = kumi

·         11 = kumi na moja (ten and one)

·         12 = kumi na mbili (ten and two)

·         20 = ishirini

·         21 = ishirni na moja (twenty and one)

·         30 = thelathini

·         40 = arobaini

·         50 = hamsini

·         60 = sitini

·         70 = sabini

·         80 = themanini

·         90 = tisini

·         100 = mia

·         200 = mia mbili

·         1000 = elfu

·         100,000 = laki

         Monday = Jumatatu

·         Tuesday = Jumanne

·         Wednesday = Jumatano

·         Thursday = Alhamisi

·         Friday = Ijumaa

·         Saturday = Jumamosi

·         Sunday = Jumapili